Biografi

Niels Erik von Skovballe

 
 
Niels Erik von Skovballe født Jørgensen i Herlufsholm 1945. 
 
Matematisk studentereksamen fra Næstved Gymnasium i 1965. Rejste fra 1965-67 i Jugoslavien, Grækenland, Mellemøsten, Pakistan, Indien, Afghanistan og Nepal, senere i Marokko, Spanien og Portugal.
 
Påbegyndte i 1967 kultursociologiske studier ved Københavns Universitet. Flyttede i 1969 ”på landet” og havde samme år udstillingsdebut i Norberg, Sverige med et så opmuntrende resultat, at tegneriet kom til at dominere over de kultursociologiske studier for ret hurtigt at blive forvandlet fra hobby til profession.
 
De tidligste værker blev signeret Jørgensen, men snart blev ”Skovballe”, navnet på det idylliske landlige domicil, brugt som kunstnernavn og er blevet det lige siden. Den tidligste produktion består fortrinsvis af naturalistiske blyants- og tuschtegninger parallelt med fantasiprægede tuschtegninger med surrealistiske træk.
 
Lidt efter lidt blev det dog de naturalistiske billeder, som kom til at dominere. Fra midten af 70’erne finder man farveblyantstegninger, akvareller og naturalistiske oliebilleder.
 
Fra starten af 80’erne blev de naturalistiske landskabsmalerier dominerende i produktionen. Motiverne er primært fynske og svenske. Produktionsmæssige sidespring finder man fra alle årene i form af model- og croquistegninger som regel udført i rødkridt, portrættegninger og forskellige former for ”ikoner” – portrætter udført i blandingsteknik på papir. Den naturalistiske hovedlinie fortsættes fra slutningen af 80’erne og op i 90’erne, nu med sidespring til det abstrakte og dekorative. 
 
I midten af 90’erne indledes en ny periode præget af naturalistiske opstillinger (stilleben- malerier), en genre, som endnu i dag er det mest markante i produktionen. Ved betragtning af disse opstillinger aner man, at den umiddelbare glæde ved smukke, harmoniske kompositioner ofte er for lidt for kunstneren og at traditionen med indholdsmæssig overdådighed måske er for meget. Et sted mellem disse yderligheder er der ved hjælp af få, nøje udvalgte billedelementer, tilføjet en diskret symbolik, så man aner undertoner med reference til religion, filosofi, politik og meget andet.
 

 

Udvalgte udstillinger:
 
 
2007- Marienlyst Slot, Helsingør; temaudstilling, "Baby you can drive my car"
2006 – Marienlyst Slot, Helsingør, temaudstilling, ”Angels” se mere her og her
2003, 05, 07- Bredgade Kunsthandel, separatudstilling
2002→2007 – Art Herning for Bredgade Kunsthandel
2002, 03, 04, 06, 07– Art Copenhagen for Bredgade Kunsthandel
2004 - Galleri Agueli, Stokholm, separatudstilling
2003 – Vestsjællands Museum, Sorø, temaudstilling: ”Musselmalet”
2003 - Marienlyst Slot, Helsingør, temaudstilling: ”Bamsens 100 års fødselsdag”
2001, 03 – Galleri Solvognen, Odense, separatudstilling
1999, 2001→09– Galleri Knud Grothe, Charlottenlund ”Fantastiske Figurationer”
1999 – Galleri Bach Møller, Randers, separatudstilling
2002→06 Dansk Kunstmesse for Bredgade Kunsthandel
2000 - Dansk Kunstmesse for Kunstgalleriet, Slagelse
1974→2001 – Filosofgangen, Odense: 10 separatudstillinger
1998→2000 Kunstnernes Sommerudstilling, Tistrup
1976, 98 – Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, København
1996 – Varde Museum
1992 – Mukhina Museum, Sankt Petersborg, Rusland
1974 – Nationalmuseum, Stockholm, ”Unga Tecknare”
1969 – Norberg, Sverige, professionel debut
Derudover utallige kunstforeninger, udstillingsbygninger, gallerier mm.
 
 
Større værker:
 
1994 - Greve Rådhus
1991 - Ullerslev Centralskole
1990 - Midtfyns Festival, Ringe, indgangsportal
1990 – A/S Storebæltsforbindelsen, Nyborg, receptionsudsmykning
1988 – Munke Mose, Odense, Eventyrportal
 
 
Salg til bl.a.:
 
Fyns Kunstfond, Regnecentralen af 1969, A.P. Møller, SID, A/S Storebæltsforbindelsen, Nyborg Rådhus, Ringe Kommune, Norberg Kommune - Sverige, Tingsryds Kommune - Sverige, Greve Rådhus, Tuborg, Statsansattes Kartel, Politikens Fond, Udenrigsministeriet, Riemann & Co. A/S, Varde Museum og Carlsberg
 
 
Er/har været repræsenteret i:
 
Bredgade Kunsthandel, Galleri Knud Grothe - Charlottenlund, Kunstgalleriet – Slagelse, Galleri Lykke – Odense/Ulriksholm Slot, Galleri Cobra – Ordrup, Galleri 21 - Tybjerglille Bakker, Galleri Det Gamle Værksted – Svendborg, Kunstgalleriet – Odense, Galleri Solvognen - Odense og Kurt Svenssons Konsthandel – Gamla Stan - Stockholm.